Informácie pre klientov Globe Travel s.r.o.

Vážení klienti,

s veľkým znepokojením vnímame aktuálnu situáciu okolo cestovnej agentúry Globe Travel s.r.o.

Podľa doterajších informácií viacerí klienti uzatvorili s agentúrou Globe Travel s.r.o. zmluvy o obstaraní služieb cestovného ruchu ponúkaných inými cestovných kanceláriami. Okrem iného aj zmluvy o obstaraní služieb cestovného ruchu ponúkaných v Slovenskej republike našou cestovnou kanceláriou. Agentúra Globe Travel s.r.o. tieto zmluvy podľa všetkého podpísala na formulároch našej cestovnej kancelárie. 

Agentúra Globe Travel s.r.o. navyše služby cestovného ruchu pre klientov, s ktorými podpísala zmluvu, v našej kancelárii neobjednala a nijakým spôsobom nás o nich neinformovala. Bez ohľadu na nižšie uvedené podmienky platby tak naša cestovná kancelária nevedela o záujme dotknutých klientov o nami ponúkané služby cestovného ruchu a tieto sme preto nemohli obstarať.

Ak ste agentúre Globe Travel s.r.o. uhradili cenu príslušných služieb cestovného ruchu, Globe Travel s.r.o. prostriedky neuhradila našej cestovnej kancelárii a Vy máte voči Globe Travel s.r.o. nárok na ich vrátenie.  

Našej kancelárii neboli uhradené platby za príslušné služby cestovného ruchu, čo je podľa všeobecných obchodných podmienok tvoriacich súčasť našich zmlúv popri potvrdení zmluvy z našej strany podmienkou vzniku zmluvy s našou cestovnou kanceláriou a našej povinnosti obstarať služby cestovného ruchu.

Pokiaľ teda predmetnú zmluvu nepotvrdíme a neobdržíme zodpovedajúcu platbu, zmluva a povinnosť obstarať služby cestovného ruchu na našej strane nevzniknú.

S pochopením vnímame a zdieľame rozhorčenie klientov poškodených uvedeným konaním Globe Travel s.r.o. 

Ako je uvedené vyššie, naša cestovná kancelária túto situáciu nezavinila.

Naše formuláre Globe Travel s.r.o. zneužila a ohrozila našu dobrú povesť. Preto v súčasnosti pripravujeme právne kroky proti Globe Travel s.r.o. a jej predstaviteľom.

 

S úctou

 

Cestovná kancelária

SETTOUR SLOVAKIA spol s r.o.